USŁUGI PROJEKTOWE

Pracownia projektowa Sabel Sp. z o.o. realizuje zadania z zakresu branż:

 • sterowanie ruchem kolejowym,
 • telekomunikacji kolejowej,
 • elektroenergetyki nietrakcyjnej.

Dysponujemy doświadczoną kadrą złożoną m.in. z byłych pracowników pionów automatyki kolejowej w spółce PKP PLK, byłych kierowników robót branżowych, a także absolwentów odpowiednich kierunków wyższych uczelni technicznych, w tym:

 • projektantami branżowymi (SRK, TT)
 • specjalistą ds. formalno-prawnych,
 • specjalistą od wycen i kosztorysowania,
 • grupą asystentów wraz personelem pomocniczym.

Dodatkowo, współpracujemy ze sprawdzonymi podwykonawcami w szczególności projektantami innych branż (torowa, drogowa, budowlana), uprawnionymi geodetami oraz podmiotami specjalizującymi się w pozyskiwaniu decyzji środowiskowych i in..

Wykonywaliśmy lub jesteśmy w trakcie realizacji dokumentacji w ramach formuły projektuj – buduj dla wiodących na rynku firm, takich jak: Bombardier Transportation Rail Engineering Sp. z o.o., Torpol S.A., PORR Polska, ZUE S.A., Strabag S.A.. Na życzenie możemy przedstawić stosowne referencje lub potwierdzić doświadczenie niezbędne do wykazania przy realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych.

W zależności od potrzeb, wykonujemy opracowania dla każdego stadium dokumentacji projektowej:

 • koncepcji,
 • projektu budowlanego lub dokumentacji zgłoszenia robót,
 • projektu wykonawczego (technicznego),
 • projektu fazowania robót (w każdym typie urządzeń srk),
 • projektu zabezpieczenia kolizji z sieciami obcymi,
 • załączników do Regulaminów Technicznych Stacji,
 • instrukcji obsługi urządzeń (np. pulpitów LED, planów świetlnych, systemów liczenia osi, uzależnień lub powiązań przejazdów kolejowo-drogowych itp.),
 • dokumentacji powykonawczej (eksploatacyjnej).

W toku prac pozyskujemy wszelkie wymagane decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie itp., działając w myśl obowiązujących przepisów oraz wymagań określonych przez Zamawiającego.

Dysponujemy nowoczesnym zapleczem sprzętowym (profesjonalne urządzenia drukujące, skanujące i składające) oraz stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem typu CAD (licencje: Bentley Microstation oraz Autodesk AutoCad), dzięki czemu jesteśmy wstanie zapewnić wyczerpującą obsługę w obszarze projektowania dla każdego zamierzenia inwestycyjnego.

W menu „Doświadczenie”, przedstawiamy wybrane najważniejsze zadania projektowe realizowane przez nasz dział w latach 2016-2021 wraz ze skróconym opisem zakresu prac. Wyszczególniono jedynie kontrakty wiodące, tak by ukazać potencjał działu projektowego Sabel Sp. z o.o. gotowego sprostać oczekiwaniom jakie stawiają duże i wymagające kontrakty.