BIURO WDROŻENIOWO-PROJEKTOWE

USŁUGI

Świadczymy usługi z zakresu:

  • projektowania i montażu urządzeń elektroniki, automatyki i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, łączności kolejowej i sieciowych systemów monitoringu wizyjnego
  • montażu instalacji elektrycznych i sterowniczych, telekomunikacyjnych towarzyszących budowie dróg kołowych i szynowych;
  • montażu, modernizacji urządzeń elektroniki, automatyki kolejowej i bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
  • produkcji aparatury i osprzętu elektrycznego;
  • wykonywania robót ogólnobudowlanych w zakresie przemysłowych obiektów liniowych i rozdzielczych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i sterowniczych;
  • adaptacji i budowy nowych budynków infrastruktury technicznej;
  • wykonywania przewiertów i przecisków pod przeszkodami terenowymi;
  • układania i lokalizacji tras kablowych, pomiaru i lokalizacji uszkodzeń kabli.