USŁUGI PROJEKTOWE

DOŚWIADCZENIE

W 2016-2021 rozpoczęliśmy i zakończyliśmy lub kontynuujemy następujące zadania:

 1.  Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin – Barłogi. W ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz” realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego connecting europe facility (CEF).
 • projekty fazowania robót srk na stacji Kutno w istniejących urządzeniach suwakowych typu VES oraz komputerowych typu OSA (5 okręgów nastawczych).
 1.  Modernizacja nawierzchni kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z robotami towarzyszącymi tor 1 na odcinku Grabowno Wielkie – Granica IZ w ramach zadania pn.”Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica/Łukanów-Krotoszyn-Jarocin-Września-Gniezno.
 • budowa lokalnego centrum sterowania Grabowno Wlk. i włączenie do niego nowych posterunków ruchu: Bukowice Trzebnice (nowe urządzenia przekaźnikowe typu E), Krośnice (nowe urządzenia przekaźnikowego typu E) oraz istniejących posterunków ruchu Milicz, Grabowno Wlk. Modernizacja stacji Dobroszyce, Grabowno Wlk., Milicz przez zabudowe zestawów półsamoczynnych blokad liniowych, systemów liczenia osi, nowych napędów elektrycznych, sygnalizatorów itp.. Budowa sygnalizacji przejazdowych na odcinku Dobroszyce – Milicz. Wykonanie opracowań telekomunikacyjnych dla zestawienia łączności przewodowej i radiowej, TVu na przejazdach i na potrzeby SKP, nagłośnienia i zegarów na wybranych posterunkach i przystankach.
 1.  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacje robót budowlanych w formule „Projektuj i buduj” dla projektu POIiŚ 5.2.7 „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów” wraz z certyfikacją w zakresie TSI i wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej.
 • zmiana systemu sterowania ruchem kolejowym na stacjach Raszówka (instalacja nowych przekaźnikowych urządzeń typu E z pulpitem nastawczym LED), Koźlice (instalacja nowych przekaźnikowych urządzeń typu E z nakładką komputerową i zdalnym sterowaniem ze stacji Lubin Górniczy). Modernizacja istniejących stacji Legnica, Lubin Górniczy, Rudna – Gwizdanów przez zabudowe zestawów półsamoczynnych blokad liniowych, systemów liczenia osi, nowych napędów elektrycznych, sygnalizatorów itp.. Budowa sygnalizacji przejazdowych na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów.
 1. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210.
 • projekty fazowania robót srk na stacjach Zdzieszowice, Gogolin, Górażdze, Przywory Opolskie, Opole Groszowice w istniejących urządzeniach mechanicznych znormalizowanych i nieznormalizowanych.
 1. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2-9 pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa" Zadanie nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Łódź, IZ Ostrów Wlkp., IZ Poznań, IZ Szczecin, IZ Wrocław; IZ Zielona Góra
 • wielobranżowe projekty budowy trzydziestu pięciu przejazdów kolejowo-drogowych różnych kategorii (A, B, C) z dokumentacja formalno-prawną i w zależności od wymagań wraz z powiązaniem lub uzależnieniem w istniejących urządzeniach na posterunkach ruchu.
 1. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2-9 pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap I – część przejazdowa" Zadanie nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa na wybranych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami na terenie: IZ Opole, IZ Tarnowskie Góry, IZ Wałbrzych.
 • wielobranżowe projekty budowy trzydziestu siedmiu przejazdów kolejowo-drogowych różnych kategorii (A, B, C) z dokumentacja formalno-prawną i w zależności od wymagań wraz z powiązaniem lub uzależnieniem w istniejących urządzeniach na posterunkach ruchu.