BIURO WDROŻENIOWO-PROJEKTOWE

POLITYKA JAKOŚCI

Zadowolenie klienta oraz spełnienie wymagań norm i przepisów to najważniejsze czynniki trwałego powodzenia naszej firmy. I dlatego dokładamy starań, aby spełniać wymagania jak najlepiej.

Jakość dla nas – to:

  • kompleksowa, czytelna i bezbłędna dokumentacja projektowa;
  • sprawdzone wyroby pod względem prawidłowości działania;
  • długie okresy gwarancyjne;
  • wiedza i rzetelność;
  • krótkie terminy realizacji.

Naszą Politykę jakości realizujemy poprzez:

  • optymalizację i stabilność technicznego poziomu projektowania i realizacji usług co przekłada się na bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń;
  • zapobieganie awariom urządzeń funkcjonujących w systemie kolejowym, zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w projektowaniu i realizacji;
  • wdrażanie nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu kolejowego;
  • zatrudnianie pracowników o wysokich kwalifikacjach i podnoszenie tych kwalifikacji.
  • stałe doskonalenie jakości naszej pracy – również w opinii klientów;
  • badanie i spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów – w ramach obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych;
  • współpracę z wiarygodnymi dostawcami i partnerami;
  • wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych inicjatyw mających na celu polepszenie poziomu jakości wyrobów i usług.

Zobowiązujemy się do stałego spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością w/g zasad określonych w międzynarodowych normach ISO 9001:2015, ISO/TS 22163:2017 (IRIS rev. 03) oraz ISO 3834-2.

 

Wydanie 3- 06.11.2020