START

SABEL Sp z o.o.

ul. Wagonowa 28B
53-609 Wrocław

71-359-10-35
71-359-10-31
71-373-47-42

biuro@sabel.pl

NIP: 894-315-47-61

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841796, REGON 386200553. Wysokość kapitału zakładowego pokrytego w całości 5 000 000,00 zł.