POZOSTAŁE:

 1. Przywrócenie do eksploatacji linii kolejowej nr 181 na odcinku Kępno – Oleśnica
 2. Modernizacja budynku Lotniczej Straży Pożarnej , budynku terminalna oraz budynków pomocniczych na terenie Portu Lotniczego Wrocław S.A.
 3. Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra
  modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, podg. Smolec tor nr 1, szlak Smolec - Kąty Wrocławskie, tor nr 1 Kąty Wrocławskie - Mietków oraz tor nr 3 stacji Boguszów Gorce Zachód - urządzenia srk i informacji podróżnych - ZUE S.A. KRAKÓW
 4. Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica Strzelecka - Opole Groszowice - PORR (POLSKA) S.A. WARSZAWA
 5. Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych
  sieci telekomunikacyjnych na odcinku linii kolejowej E59 Czempiń-Poznań w ramach projektu POliS 7.1-5.1 Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań,
  etap III, odcinek Czempiń - Poznań - KZA S-A. KRAKOW
 6. Przebudowa stacji Wrocław Leśnica od km 12,900 do km 14,450 wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z wymogów decyzji środowiskowych dla odcinka Wrocław- Malczyce realizowanej w ramach zadania pn: Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30/C-E 30 odcinek Legnica-Wrocław-Opole - urządzenia teletechniki - SKANSKA S.A. WARSZAWA
 7. Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i C-E30 odcinek Legnica - Wrocław-Opole,
  szlak Opole Groszowice-Opole Wschodnie km 0,554-4,900 na linii kolejowej C-E 30 nr 277
 8. Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E30 i C-E30 odcinek Legnica - Wrocław - Opole
  przebudowa stacji Jelcz Miłoszyce w km 69.668-70.935 i stacji Siechnice w km 81 .750-83.360 linii kolejowej C-E30 nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów wraz z robotami
  towarzyszącymi - STRABAG RAIL POLSKA SP. Z O.O., STRABAG SP. Z O.O.
 9. Włączenie bocznicy EKO CARBO-JULIA do eksploatacji oraz zaprojektowanie łącza
  telekomunikacyjnego dla urządzeń srk w ramach realizacji projektu: Budowa zakładu
  innowacyjnego paliwa energetycznego z odpadów poflotacyjnych
  EKO CARBO-JULIA SP. 2 0.0. WAŁBRZYCH
 10. Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra,
  rewitalizacja urządzeń srk na odcinku Wałbrzych Miasto - Sędzisław
  PKP PLK S.A. CRI WARSZAWA
 11. Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra
  modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, tor nr 1 SZIak
  Imbramovwce-Żarów - EUROVIA POLSKA S.A. KOBIERZYCE
 12. Zabudowa systemu telewizji przemysłowej na peronie przystanku osobowego w rejonie zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 2012 PKP PLK S.A. CRI WARSZAWA
 13. Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E30 i C-E30 odcinek Legnica-Wrocław-Opole
  przebudowa stacji Czarnowąsy km 1026043130 oraz szlaku Czarno~.~.fąsy-Borki Opolskie
  km 1313045450 na linii kolejowej C-E 30 Opole Groszowice-Wrocław Brochów
  wraz z robotami towarzyszącym - SKANSKA S.A. WARSZAWA
 14. Przebudowa stacji Wrocław Leśnica od km 12,900 do km 14,450 wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z wymogów decyzji środowiskowych dla odcinka Wrocław - Malczyce realizowanej
 15. Wykonanie prac i usług projektowych w ramach umowy Projekt i zabudowa urządzeń sterowania, ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych w ramach projektu POIiS 7.1-4 Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap II - odcinek Wrocław granica województwa dolnośląskiego BT (RAIL ENGINEERING ) POLSKA SP. Z 0.0. WARSZAWA
 16. Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz urządzeń kolejowych
  sieci telekomunikacyjnych w ramach projektu POIiS 7.1-4 Modemizacja linii kolejowej E59
  na odcinku Wrocław - Poznań, etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego BT (ZWUS) POLSKA SP. Z OO. KATOWICE
 17. Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i CE 30 odcinek Legnica - Wrocław - Opole
  przebudowa toru nr 1 szlaku Jelcz Miłoszyce-Czemica Wrocławska wraz z torem nr 1, 2 i 3
  na stacji Czernica Wrocławska na linii kolejowej C-E 30 nr 277 Opole Groszowice - Wrocław
  Brochów wraz z robotami towarzyszącym - PRK S.A. KRAKOW
 18. Wykonanie robót branży srk w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław-
  Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra - modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z
  robotami towarzyszącymi tor nr 1 i 2 szlak Świebodzice - Wałbrzych Szczawienko
  DOLKOM SP. Z OO. WROCŁAW
 19. Opracowanie dokumentacji projektowej branży srk oraz wykonanie robót branży srk w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra - modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, tor nr 20 stacja Wałbrzych Miasto DOLKOM SP. Z OO, WROCŁAW
 20. Doposażenie w interfejs urządzeń przekaźnikowych dla powiązania urządzeń SSP z urządzeniami stacyjnymi oraz zmiana oprogramowania przejazdu kolejowego w km 44,640 szlak Żarów Jaworzyna Sląska w ramach zadania Modernizacja linii kolejowej nr 274
  Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra
 21. Zabudowa urządzeń TVu dla przejazdu kolejowego w km 52-174 wraz z kamerą obrotową IP na stacji Szczedrzykowice PKP PLK S.A. CRI WARSZAWA
 22. Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki-Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra - modernizacja urządzeń SSP na przejeździe kolejowym wkm 25.199 wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z likwidacją punktowych ograniczeń prędkości
  BT (ZWUS) POLSKA SP. Z OO. KATOWICE
 23. Przebudowa stacji Szczedrzykowice od km 50725 do km 53.200 wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z wymogów decyzji środowiskowych dla odcinka Malczyce - Legnica linii E-30 SKANSKA S.A.
 24. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław Świebodzki - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra - modernizacja urządzeń SSP na przejazdach kolejowych wkm 8.405; 9.030; 14.704; 25.199 wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z likwidacją punktowych ograniczeń prędkości - PKP PLK S.A. CRI WARSZAWA
 25. Modernizacja linii kolejowej nr 274 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław-Jelenia Góra,
  szlak Mietków - lmbramowice modernizacja nawierzchni kolejowej tor nr 1 w km 28.600 - 34.934 oraz przejazdów kolejowych w km 29.770 i 44.640 wraz z robotami towarzyszącymi
  PNl SP. Z O.O. WARSZAWA
 26. Modernizacja linii Kolejowej E30 na odcinku Opole-Wrocław-Legnica: projekt, dostawa i
  zabudowa urządzeń sterowania i kierowania ruchem na odcinku Wrocław - Legnica
  - BT (RAIL ENGINEERING) WARSZAWA
 27. Projekt, dostawa i zabudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Opole
  Wrocław, etap II wraz z robotami towarzyszącym - BT (ZWUS) KATOWICE
 28.  Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30/CE-30 na odcinku Legnica - Wrocław - Opole,
  stacja Miękinia tor 1 i 2 - PNI SP. Z OO. WARSZAWA
 29. Budowa urządzeń SSP na przejeździe kolejowym ul. Szczecińskiej w ramach zadania
  zaprojektowania i budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
 30. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy urządzeń srk na przejazdach:
  • kat. A w km 21.394 i 21 „600 na linii nr 284 Legnica - Jerzmanice Zdrój,
   szlak Pawłowice Małe-Jerzmanice Zdrój;
  • kat. A w km 13.058 na linii nr 279 Lubań Sląski - Węgliniec
   szlak Gierałtów Wykroty- Węgliniec; - zabudowa SSP kat. B w km 19.646 na linii nr 287 Opole Zachodnie-Nysa, szlak Szydłów - Łambinowice;
  • budowa urządzeń SPR i TVu dla obsługi urządzeń sygnalizacji przejazdowej
   w km 280.139 na linii nr 14 Łódź kaliska - Tuplice szlak Głogów-Głogówko
   z przeniesieniem sterowania rogatkami na nast. dysp. Gw w Głogowie;
  • budowa urządzeń SSP kat. B w miejsce urządzeń obsługiwanych z miejsca
   w km 118855 na linii nr 143 Kalety-Wrocław Mikołajów, szlak Bierutów-Namysłów;
  • kat. A na przebiegających równolegle dwóch dwutorowych liniach kolejowych:
   W km 99.614 na linii nr 274 Wrocław Świebodzki-Zgorzelec oraz w km 5.165 na linii nr 298 Kamienna Góra-Sędzisław - PKP PLK S.A. CRI WARSZAWA
 31. Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Wrocław-Legnica,
  szlak Szczedrzykowice - Legnica tor nr 1 i 2 wraz z po. Jaśkowice Legnickie i podg.
  Wielkie Piekary - TORPOL SP. Z OO. POZNAN
 32. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Węginiec-Legnica, most w km 37.221 linii 282 w Bolesławcu - FILAR SP. Z O.O.
 33. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części dotyczącej telekomunikacji i srk
  Przebudowa i modernizacja linii kolejowej ESO na odcinku Opole - Wrocław-Legnica-
  Przebudowa stacji Brzeg - FEROCO SA.
 34. Odbudowa i modernizacja Linii kolejowej E-30/CE-30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica,
  szlak Sroda Sląska - Malczyce tor 1 i 2 ze stacja Malczyce

  • PRKiI S-A. WROCŁAW
 35. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych srk związanych z:
  • zabudową urządzeń SSP na przejeździe kolejowym w km 35.596 linii nr 289, szlak Koźlice-Rudna Gwizdanów z powtarzaczem na nastawni stacji Rudna Gwizdanów;
  • przeniesieniem sterowania urządzeniami srk na nastawnię dysponującą w Oleśnicy, z zabudową SPR i TVu na przejeździe kolejowym w km 137.067 z obsługą z nastawni w Oleśnicy
  • PKP PLK S.A CRI WARSZAWA
 36. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych srk związanych z:
  • zabudową urządzeń SPR i TVu na przejeździe kolejowym wkm 83.649 linii nr 143,
   szlak Wołczyn-Domaszowice ze sterowaniem z nastawni stacji Wołczyn;
  • zabudową urządzeń SSP na przejeździe kolejowym w km 72.467 linii nr 137, szlak Kędzierzyn Koźle-Twardawa z powtarzaczem na nastawni stacji Twardawa;
  • zabudową urządzeń SSP na przejeździe kolejowym w km 72.951 linii nr 137, szlak Kędzierzyn Koźle-Twardawa z powtarzaczem na nastawni stacji Twardawa;
  • zabudową urządzeń SSP na przejeździe kolejowym w km 263.142 linii nr 137, szlak Jawor - Legnica Wschód z powtarzaczem na nastawni stacji Jawor
  • PKP PLK S.A. CRI WARSZAWA
 37. Przebudowa urządzeń srk na podg. Dąbrowa Oleśnicka wraz z zabudową SSP na przejeździe
 38. Przebudowa linii kolejowej E30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica, stacja Wrocław Żerniki PRKiI SA. WROCŁAW
 39. Roboty budowlane wraz z dokumentacją projektową i powykonawcza oraz nadzorem autorskim branży srk: Modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica, przebudowa stacji Olawa - PRKiI S.A WROCŁAW
 40. Budowa Obwodnicy Zgorzelca Odcinek I od km 0+700 do km2+200 plus 100m włączenia w
  istniejący przebieg ul. Cmentarnej w ramach zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce - Zgorzelec 2 obwodnicą Zgorzelca - SKANSKA S.A. WARSZAWA
 41. Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Opole - Wrocław- Legnica,
  szlak Wrocław Muchobór - Wrocław Nowy Dwór z p.o. Wrocław Nowy Dwór
  urządzenia automatyki - PRK S.A. KRAKÓW
 42. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole - Wrocław - Legnica, p.o. Przedmoście Święte tor nr 1 i 2 urządzenia teletechniki - TORPOL POZNAN
 43. Modernizacja kolejowego przejścia granicznego Międzylesie - Lichkov nr projektu PL9703
  urządzenia teletechniki - PRK S.A. POZAN
 44. Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica,
  szlak Wrocław Nowy Dwór - Wrocław Żerniki tor nr 1 i 2
  urządzenia automatyki i teletechniki - PRKiI S.A. WROCŁAW
 45. Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica.
  szlak Miękinia - Przedmoście Święte tor nr 1 i 2 urządzenia automatyki i teletechniki - PRKiI S.A. WROCŁAW
 46. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole - Wrocław- Legnica, szlak Oława - Lizawice tor nr 2
  urządzenia teletechniki - TORPOL POZNAN
 47. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole -Wrocław - Legnica, p.o. Przedmoście Święte tor nr 1 i 2 - urządzenia teletechniki - TORPOL POZNAŃ
 48. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole -Wrocław - Legnica, szlak Przedmoście Święte - Środa Śląska tor nr 1 i 2 - urządzenia automatyki i teletechniki - PRK S.A. KRAKÓW
 49. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole - Wrocław - Legnica, likwidacja stacji Dąbrowa Niemodlińska z zamianą na posterunek odgałęźny i przystanek osobowy - urządzenia automatyki - PRK S.A. KRAKÓW
 50. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole-Wrocław, szlak Lizawice - Święta Katarzyna tor nr 1 - urządzenia automatyki i teletechniki - PRK S.A. KRAKÓW
 51. Wymiana szyn od km 100.100 od km 153.058 na linii kolejowej E-30 Opole - Wrocław wraz zrobotami towarzyszącymi - urządzenia automatyki i teletechniki - PRK S.A. KRAKÓW
 52. Modernizacja stacji Lewin Brzeski i Opole Zachodnie w ramach modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinku Opole - Wrocław - urządzenia automatyki i teletechniki - PRK S.A. Kraków
 53. Wymiana szyn wraz z przebudową obiektów inżynieryjnych na linii E-30 Opole - Wrocław - urządzenia automatyki kolejowej na stacji Opole Zachodnie - PRK S.A. KRAKÓW
 54. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole - Wrocław - Legnica. szlak Oława - Lizawice tor nr 1 - urządzenia utomatyki i teletechniki - PRK S.A. KRAKÓW
 55. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole - Wrocław - Legnica, szlak p.o. Mrozów - Miękinia tor nr 1 i 2 - urządzenia automatyki i teletechniki - PRK S.A. KRAKÓW
 56. Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica, szlak Łosiów - Brzeg tor nr 1 - urządzenia automatyki - PRK S.A. POZNAŃ
 57. Przebudowa lini kolejowej E-30 na odcinku Opole - Wrocław szlak Opole Zachodnie - Dąbrowa Niemodlińska - Przecza p.o. Chróścina Opolska urządzenia automatyki - PRK S.A. POZNAŃ
 58. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole - Wrocław - Legnica, szlak Swięta Katarzyna - Wrocław Brochów WBA, tor nr 1 i 2 od km 171-800 do km 172-700
  urządzenia automatyki - PRKiI S.A WROCŁAW
 59. Przebudowa linii kolejowej E-30 Legnica - Węgliniec - Zgorzelec, szlak Tomaszów B.-Boleslawiec, tor nr 2 - urządzenia automatyki i teletechniki - TORPOL POZNAŃ
 60. Przebudowa szlaku Lipki - Oława na linii kolejowej E-30 tor nr 1 od km 149.156 do km 153.058 prace w zakresie automatyki i teletechniki - TORPOL POZNAN
 61. Przebudowa linii kolejowej E-30 Legnica - Węgliniec - Zgorzelec, szlak Miłkowice - Chojnów, tor nr 2 urządzenia automatyki i teietechniki - PRK-7 S.A. WARSZAWA
 62. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole-Wrocław-Legnica szlak Lipki-Oława, tor nr 2 - urządzenia automatyki - PRK S.A. KRAKOW
 63. Przebudowa linii kolejowej E-30 Opole-Wrocław-Legnica szlak Brzeg-Lipki, tor nr 1 - urządzenia automatyki - PRK7 S-A- WARSZAWA
 64. Przebudowa linii kolejowej E-30 na odcinku Opole-Wrocław, szlak Opole Zachodnie-Dąbrowa Niemodlińska, szlak Dąbrowa Niemodlińska-Przecza, podg. Przecza - urządzenia automatyki - PRK S.A- POZNAN
 65. Remont urządzeń sterowania rozrządem na górce rozrządowej Toruń Główny - instalacja systemu automatyki hamowania MSH - TORUŃ
 66. Budowa i uruchomienie urządzeń MSH automatycznego hamowania na górce rozrządowej
  st. Poznań Franowo - PKP ZACHODNIA DOKP
 67. Budowa urządzeń automatyki sterowania rozrządem na stacji Wrocław Brochów (WBA-1
  instalacja systemów MSH i MSZ - PKP DOLNOSLĄSKA DOKP
 68. Budowa urządzeń pulpitu komputerowego i stojaka pośredniczącego przekaźnikowych
  urządzeń sterowania ruchem system E na st. Minkowice wraz z adaptacją projektu
  wymiennych urządzeń - KOMBUD RADOM.
 69. Budowa urządzeń pulpitu komputerowego i stojaka pośredniczącego przekaźnikowych
  urządzeń sterowania ruchem systemu E na stacjach: Fosowskie. Tor Doświadczalny PKP CNTK k.Zmigrodu. Wrocław Główny (WGB). Boreczek. Strzelin. Jawor. Wrocław Brochów (WBA-1). Wrocław Stadion. Radom Krychnowice. Bielawa Dolna. Czerna k.Głogowa . Turoszów.