BIURO WDROŻENIOWO-PROJEKTOWE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Polityka Bezpieczeństwa Technicznego SABEL sp. z o.o. ma na celu utrzymywanie i ciągłe doskonalenie technicznej i ekonomicznej efektywności działalności produkcyjnej oraz zapewnienia konkurencyjności produktów oferowanych dla przemysłu kolejowego.

Celami Bezpieczeństwa Technicznego firmy są:

 • zapewnienie ciągłości produkcji oraz dostarczania wymaganych przez Klientów ilości produktów w wymaganych terminach o najwyższym poziomie jakości, realizowaną w oparciu o analizy ryzyk wykonywanych w całym cyklu planowania i realizacji produkcji;
 • zapewnienie wymaganego poziomu dostępności wyposażenia technicznego na optymalnym poziomie kosztów;
 • zapewnienie optymalnej i bezpiecznej dla firmy oraz Klientów wydajności przedsiębiorstwa;
 • zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa produktów w trakcie jego obsługi;
 • zapobieganie negatywnym wpływom na środowisko.

Polityka Bezpieczeństwa Technicznego ma następujące zadania, które są zdefiniowane z uwzględnieniem aktualnego stanu środków trwałych:

 • przezwyciężenie tendencji funkcjonalnego i fizycznego starzenia się produktów;
 • doskonalenie poziomu bezpieczeństwa procesów, ochrony środowiska i niezawodności urządzeń;
 • redukcja kosztów obsługi i utrzymania ze względu na projektowanie i wykonywanie urządzeń o wydłużonym czasie bezawaryjnego funkcjonowania;
 • doskonalenie sterowania procesami oraz niezawodności działania produktów, m.in. w oparciu o zasady RAMS oraz Safety Integrity Level.

SABEL opiera Politykę Bezpieczeństwa Technicznego na następujących zasadach:

 • przejrzystość i uzasadnianie podejmowanych decyzji technicznych z jednoczesnym stosowaniem zasady przyjmowania do realizacji tylko zleceń, co do których istnieje pełne przekonanie, że firma spełni wszystkie wymagania jakościowe Klienta;
 • intensywny rozwój inżynierii i zarządzania kompetencjami pracowników przedsiębiorstwa;
 • zachowanie bezpieczeństwa procesu sprzedaży oraz odpowiednio szybkie reagowanie na potencjalne problemy związane z produkcją lub dostawą do Klienta, zapobieganie negatywnym skutkom ekologicznym i społecznym;
 • integracja działalności produkcyjnej i aktywności innych działów poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie wymaganych technik zarządzania;
 • kształtowanie długoterminowych relacji partnerskich z dostawcami i kontrahentami na podstawie wzajemnie korzystnej współpracy;
 • doskonalenie jakości produktów, realizacja nowych rodzajów produktów, które są zgodne z najlepszymi światowymi standardami;
 • zachowanie zgodność procesów produkcyjnych oraz ciągły rozwój wyposażenia technologicznego i technologii;
 • zapobieganie nieprzestrzeganiu i naruszeniu przepisów, wytycznych, norm i aktów prawnych;
 • zachowanie zgodności opracowywanych rozwiązań technicznych z wymaganiami i przepisami, dokumentacją techniczną i normatywną oraz wymaganiami Klienta, w zgodności z przepisami prawnymi.

Zarząd SABEL sp. z o.o. oświadcza, że Polityka Bezpieczeństwa Technicznego została zakomunikowana pracownikom firmy a jej założenia są okresowo sprawdzane i weryfikowane, co przyczyni się do zwiększenia zadowolenia naszych obecnych i przyszłych Klientów.

Wydanie 3 - 6.11.2020