BIURO WDROŻENIOWO-PROJEKTOWE

POLITYKA JAKOŚCI

Zadowolenie klienta oraz spełnienie wymagań norm i przepisów to najważniejsze czynniki trwałego powodzenia naszej firmy. I dlatego dokładamy starań, aby spełniać wymagania jak najlepiej.

Jakość dla nas – to:

 • kompleksowa, czytelna i bezbłędna dokumentacja projektowa;
 • sprawdzone wyroby pod względem prawidłowości działania;
 • długie okresy gwarancyjne;
 • wiedza i rzetelność;
 • krótkie terminy realizacji.

Naszą Politykę jakości realizujemy poprzez:

 • optymalizację i stabilność technicznego poziomu projektowania i realizacji usług co przekłada się na bezawaryjne funkcjonowanie urządzeń;
 • zapobieganie awariom urządzeń funkcjonujących w systemie kolejowym, zgodnie z polityką bezpieczeństwa,
 • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w projektowaniu i realizacji;
 • wdrażanie nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu kolejowego;
 • zatrudnianie pracowników o wysokich kwalifikacjach i podnoszenie tych kwalifikacji.
 • stałe doskonalenie jakości naszej pracy – również w opinii klientów;
 • badanie i spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów – w ramach obowiązujących wymagań prawnych i normatywnych;
 • współpracę z wiarygodnymi dostawcami i partnerami;
 • wspieranie wewnętrznych i zewnętrznych inicjatyw mających na celu polepszenie poziomu jakości wyrobów i usług.

Zobowiązujemy się do stałego spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością w/g zasad określonych w międzynarodowych normach ISO 9001:2015, ISO/TS 22163:2017 (IRIS rev. 03) oraz ISO 3834-2.

 

Wydanie 3- 06.11.2020