ZAKŁAD PRODUKCJI RUR OSŁONOWYCH

Biuro Wdrożeniowo – Projektowe SABEL jest przedsiębiorstwem założonym w 1993 roku we Wrocławiu przez dr inż. Romana Sabata. Firma oferuje specjalistyczne usługi techniczne i produkty z dziedziny projektowania, budownictwa i wyposażenia infrastruktury kolejowo - drogowej. BWP SABEL zajmuje się projektowaniem urządzeń automatyki – sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacji i elektroenergetyki oraz wykonuje usługi diagnostyczne, montażowe, instalacyjne i budowlane – zwłaszcza na stacjach i szlakach kolejowych oraz przejazdach kolejowo-drogowych. Efektem tych prac jest zwiększanie bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego.